Trauma

TRAUMA cz. 1

Trauma? A może uraz psychiczny?

Słowo trauma jest w obecnych czasach zdecydowanie nadużywane, przez co straciło swój pierwotny wydźwięk. Często bowiem używamy słowa „trauma”, zamiast mówić o urazie psychicznym wywołanym trudnym doświadczeniem np.: straty, zranienia czy obawy związanej z trudnym doświadczeniem. Natomiast trauma występuje w następstwie niektórych urazów psychicznych. Uraz psychiczny można nazwać też „raną”, która powstaje w skutek doświadczenia sytuacji stresowej i zazwyczaj występuje: nagle, niespodziewanie i jest w doświadczeniu dla nas przykra. Trauma z kolei jest reakcją obronną organizmu, czy też mechanizmem, który odpowiada na sytuację zagrażającą: zdrowiu, życiu oraz naszemu bezpieczeństwu.

Czym jest trauma? 

Trauma występuje po poważnym urazie psychicznym, który pozostaje w konsekwencji trudnego doświadczeniu. Wiąże się z wieloma przykrymi dolegliwościami np.: natrętnymi myślami, atakami paniki, zaburzeniami odżywiania, rozdrażnieniem, unikaniem innych osób, zaburzeniami snu, problemami z koncentracją, a także niejednokrotnie z myślami samobójczymi. To co zawsze charakteryzuje traumę, jest to bardzo silny stres, który nie ma charakteru przejściowego. Co ważne, im dłuższy czas trwania traumy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń dysocjacyjnych czy PTSD (syndrom stresu pourazowego). Jednakże ważne jest to, że samo wystąpienie trudnego doświadczenia powodującego uraz psychiczny, nie jest równoznaczne z wystąpieniem traumy i zaburzeń z nią związanych. 

Co zrobić, gdy doświadczamy traumy?

Najlepiej w takiej sytuacji zgłosić się o pomoc do traumatologa lub psychoterapeuty, który pomoże przepracować traumę i uchroni nas przed poważniejszymi konsekwencjami z nią związanymi.

Ilona Ambrożkiewicz

psycholog