Geneza powstania

DOMU ANTONIEGO

Dawno, dawno temu, gdzieś tak w 2014 roku miałam swoją pracownię malarską w obiekcie Artystyczna Skaryszewska przy ulicy Lubelskiej. Tam też mieściła się jadłodajnia Caritasu. Moje okna wychodziły na podwórze, gdzie zbierały się osoby ubogie i bezdomne, aby zjeść ciepły posiłek. Wielokrotnie byłam świadkiem awantur i przepychanek. Kilkakrotnie interweniowałam z okna, ale po jakimś czasie zaczęłam schodzić na dół, aby podjąć rozmowy z tymi biednymi ludźmi. Dopytywałam dlaczego są w tak trudnej sytuacji i szczerze im współczułam. Po jakimś czasie nabrali do mnie zaufania i wielu z nich opowiedziało mi swoją historię. Jeden z nich powiedział mi wtedy, że jest osobą bezdomną od miesiąca. Wcześniej był przedsiębiorcą, który przedkładał pracę zawodową nad życie rodzinne, więc gdy stracił płynność finansową i nie mógł już regulować swoich zobowiązań – stał się nie wygodnym mężem i ojcem. Początkowo udawało mu się znaleźć nocleg u kolegów, aż wreszcie trafił na ulicę. Powiedział mi wtedy ważną rzecz. Jeśli pomoc nie przyjdzie w pierwszym miesiącu problemów i osoba zamieszka na ulicy – popada w konflikty z prawem, zaczyna nadużywać alkoholu każdego rodzaju, stacza się i taką osobę będzie trudno przywrócić do społeczeństwa i na rynek pracy.

Wtedy pomyślałam, że to doskonały pomysł, aby zapobiegać bezdomności. Zaczęłam chodzić po urzędach, namalowałam wtedy serię obrazów pt. Cienka nić, aby uzmysłowić odbiorcom, że jest bardzo cienka nić pomiędzy sukcesem a porażką i że od każdego z nas zależy los drugiego człowieka. Dopiero po pięciu latach udało mi się doprowadzić do powstania Domu Antoniego – punktu poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego dla osób w trudnej sytuacji, aby zapobiegać bezdomności.

Początkowo zbieraliśmy fundusze organizując aukcje charytatywne, ale trzy lata temu otrzymaliśmy dotację z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju SPołeczeństwa Obywatelskiego na rozwój instytucjonalny, co pozwoliło nam na zatrudnienie specjalistów i pokrycie podstawowych kosztów. Jednak nie zrezygnowałyśmy z organizacji aukcji charytatywnych, bo potrzeby są większe, a ilośc osób korzystających z bezpłatnej pomocy stale rośnie.

W tym roku otrzymaliśmy ponownie dotację z NIW-CRSO na poradnictwo uzupełniające, co daje nam nadzieję na funkcjonowanie Domu Antoniego przez kolejny rok i jeszcze dłużej.

Serdecznie dziękujemy naszym wszystkim Darczyńcom prywatnym, Centrum Praskie Koneser, Artystom przekazującym obrazy na aukcje charytatywne oraz Fundacji Biedronki za Karty Dobra dla osób ubogich w podeszłym wieku.

Dla osób, które korzystają z bezpłatnej pomocy w Domu Antoniego mamy też ofertę kulturalną, bo nie da się godnie żyć bez kultury i sztuki.

  • Organizujemy koncerty muzyki klasycznej w partnerstwie z Centrum Praskie Koneser w ramach dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wykorzystaniem fortepianu, na zakup którego otrzymaliśmy dotację z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
  • Zapraszamy na bezpłatne kursy malarskie „Śladami mistrzów” – organizowane również z dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Organizujemy wernisaże i wystawy także z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z wdzięczności za przekazane obrazy przez Artystów
  • Zapraszamy do udziału w projekcie „Praga Północ i my”, który realizujemy z dotacji z NIW-CRSO. W ramach tego projektu organizujemy potańcówki z historią, spacery z przewodnikiem i projekcje filmów nakręconych na Pradze. Przygotowujemy obchody Święta Pragi na rok 2023.

Praca społeczna daje nam wielką satysfakcję i z dumą informuję, że w roku 2021 zostałam Wolontariuszem roku na Pradze Północ, a nasza organizacja w roku 2022 została wyróżniona przez Kapitułę związaną z Zarządem Dzielnicy Praga Północ za akcję roku, jaką było wsparcie 300 ubogich Seniorów poprzez przyznanie im Kart Dobra Fundacji Biedronki.

Pamiętajmy, że dobro wraca i wszystkie działania są zespołowe. Dziękuję Małgorzacie Górskiej, członkowi zarządu Fundacji Godnie Żyć za zaangażowanie ponad miarę we wszystkie nasze aktywności nie patrząc na własne korzyści, oraz całemu zespołowi specjalistów skupionych wokół nas.

  • Katarzyna Czajka profilowe
  • Katarzyna Czajka

    Prezes i założyciel Fundacji Godnie Żyć