Podatek CIT w sp z o.o.

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością a podatki.

Ile podatku płaci spółka?

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Płaci podatek CIT od zysku w wysokości 19% lub 9% w przypadku obniżonej stawki CIT. Podatek CIT płacony jest od dochodu, a dochód to, przychody, które wcześniej zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodów.

A kiedy spółka płaci 9% podatku?

Spółka z o.o. ma prawo do płacenia 9podatku CIT wówczas, gdy posiada status małego podatnika lub jej przychody ze sprzedaży nie przekroczą w bieżącym roku podatkowym kwoty 2.000.000 euro lub, gdy rozpoczyna dopiero prowadzenie działalności gospodarczej.

Po opodatkowaniu (CIT ) zysk spółki z o.o. może być wypłacony wspólnikom jako dywidenda. Od wypłaconej dywidendy wspólnicy płacą 19% (PIT). Za pobranie podatku odpowiada spółka z o.o., wspólnicy otrzymują więc wypłatę w kwocie netto (pomniejszoną o podatek). 

Poza wypłatą dywidendy wspólnicy spółki z o.o. otrzymują również wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( mówimy tu o usługach faktycznie zrealizowanych i wynagrodzenie oparte jest o zasady wyceny rynkowej). Dość popularne jest ostatnio zastosowanie przy wypłatach dla wspólników art. 176 KSH. Wynagrodzenie za usługi może być zaliczone przez spółkę do kosztów podatkowych i w konsekwencji zmniejszyć CIT. 

Jak jeszcze można wypłacić pieniądze ze spółki z o.o., by obniżyć dochód spółki?

Istotą unikania podwójnego opodatkowania w spółce jest wypłacanie pieniędzy w sposób pozwalający na zaliczenie tej wypłaty do kosztów podatkowych. Umożliwia to wypłata także wynagrodzenia dla członka zarządu na podstawie powołania, umowa o pracę, zlecenie czy o dzieło.

A może podatek estoński CIT ?

Spółki z o.o. mogą także skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek – tzw. estońskiego (CIT). W estońskim CIT efektywne opodatkowanie spółki i wspólników jest niższe niż przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych – zamiast 26,29% w spółce będącej małym podatnikiem lub 34,39% u pozostałych, opodatkowanie wypłacanych zysków wyniesie maksymalnie odpowiednio 20% lub 25%. Co ważne, zasadą w estońskim CIT jest opodatkowanie zysków wypłacanych wspólnikom dopiero po wypłacie tych zysków .

Doradca podatkowy