Samotność - oblicza

Różne oblicza samotności

Samotność może przybierać różne oblicza. Można wyróżnić samotność: egzystencjonalną, społeczną i emocjonalną. Samotność egzystencjalna wiąże się z nieprzyjemnymi uczuciami, które z jednej strony mogą pomagać w odkrywaniu samego siebie natomiast z drugiej strony są czymś czego nie chcemy i próbujemy uniknąć na tyle, na ile to jest tylko możliwe. Fakt, że rodzimy się i umieramy samotnie pokazuje, że samotność egzystencjalna jest częścią życia od której nie można uciec. Dla niektórych osób świadomość, jak bardzo jesteśmy sami na tym świecie nawet jeżeli przebywamy w otoczeniu przyjaciół i rodziny, jest przerażająca i wywołuje: strach, poczucie braku sensu i wolności. Natomiast osoby, które są w stanie rozpoznać ten typ lęku, mogą użyć go jako motywacji aby docenić chwilę obecną oraz aby zauważyć, że ludzie wokół nas mogą odczuwać podobnie do nich samych. Z kolei samotność społeczna występuje wówczas, gdy dana osoba nie ma poczucia przynależności do żadnej grupy poza sobą samym. Uczucie to może pojawiać się nawet wówczas, gdy jest się w udanym związku partnerskim. Ponieważ wykluczenie z grupy może być bardzo bolesne to sposobem na przezwyciężenie tego rodzaju samotności, jest rozpoczęcie nowej aktywności lub dołączenie do nowej grupy. Z kolei samotność emocjonalna jest spowodowana uczuciem braku bliskich więzi czy też braku bycia w związku. Często towarzyszy osobie, która jako jedyna w grupie nie ma partnera albo też pojawia się w sytuacji, kiedy dana osoba czegoś doświadcza w swoim życiu i nie ma nikogo z kim mogłaby na ten temat porozmawiać. Odpowiednią reakcją na samotność emocjonalną jest zbudowanie i utrzymanie zdrowego systemu wsparcia. Na przykład, inicjowanie spotkań bądź też dbanie o aktualne znajomości tak aby były wsparciem w przyszłości.

Co zrobić, gdy samotność doskwiera?

Samotność jest poważnym problemem – jednakże można ją przezwyciężyć. Jeśli nie możesz znaleźć sposobu na jej przezwyciężenie, dobrym rozwiązaniem jest poproszenie o pomoc specjalistę – psychologa, psychoterapeutę bądź też można zapisać się i skorzystać z grupy wsparcia.

Ilona Ambrożkiewicz

Psycholog