Depresja

Depresja

Jesień mija a chandra nie?

Czasem zdarza się, że jesienna chandra, związana ze złym samopoczuciem – wcale nie jest chandrą ,a zaburzeniem. Jak ją rozpoznać?

Czym charakteryzuje się depresja?

Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym, na które cierpi coraz więcej osób. Nie ma związku z porą roku, a jej objawy mogą mieć postać zarówno nawracającą jak i przewlekłą. Najbardziej charakterystyczna dla depresji jest stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności. Następuje stopniowe, coraz silniejsze obniżenie nastroju i stopnia przeżywania różnych sytuacji, co połączone jest ze zobojętnieniem. Często połączone jest to ze zmiennym nastrojem, który staje się bardziej drażliwy i cięższy do kontroli. Następuje impulsywność emocji, której wcześniej nie było, oraz większe odczuwanie smutku, przygnębienia. Dodatkowo także zauważyć można ograniczenie aktywności życiowej, a co za tym idzie, stopniową utratę dotychczasowych zainteresowań i trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań. Kolejnym objawem depresji jest myślenie depresyjne, czyli pesymistyczna ocena własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości a także utrata poczucia własnej wartości i obniżona samoocena. Czasem mogą wystąpić urojenia depresyjne tzw. fałszywe sądy – w takiej sytuacji bezwzględnie należy uzyskać wsparcie lekarza psychiatry. W przebiegu depresji zauważyć możemy także (choć nie zawsze) zwiększone poczucie lęku, który przybiera formę nieokreśloną i stale utrzymującą się, często stopniowo narastającą. Często, choć nie zawsze, zaobserwować można także zaburzenia snu, zmniejszenie lub utratę apetytu, spadek popędu seksualnego oraz tzw. dobowe wahania samopoczucia. WAŻNE! Jeśli jesteś zaniepokojony swoim stanem zdrowia zgłoś się do lekarza, szczególnie jeśli objawy utrzymują się przez 2-4 tygodnie lub gdy są krótsze np. 2-3 dni, ale nawracają cyklicznie.  

Ilona Ambrożkiewicz

Psycholog