Opieka

Usługi opiekuńcze

Co to jest?

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np.zakupy, sprzątanie, posiłki), opiekę higieniczną (np.kąpiel, ubieranie, zmiana pampersa), zleconą przez lekarza pielęgnację (np.podanie leków, zmiana opatrunków) oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  Odbiorcami specjalistycznych usług opiekuńczych są osoby o szczególnych potrzebach, wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności.

Komu przysługują?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb  a z różnych względów nie mogą lub nie chcą  korzystać z instytucjonalnej opieki całodobowej lub rodzina nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki.  Wymiar, zakres i okres na jaki jest przyznawane świadczenie ustalane są konkretnie dla każdej osoby.

Ile kosztują usługi?

Szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi określa w drodze uchwały każda Rada Gminy.  Kwota odpłatności zależy od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług. Odpłatność na terenie  Warszawy jest ujednolicona. W 2022r maksymalna cena za 1 godzinę usług wynosiła 19,40 zł, usługi specjalistyczne 27,16 zł. Osoby samotne z dochodem do 1163,99 zł mogły korzystać z niej bezpłatnie.

Co zrobić aby uzyskać świadczenie?

  • Aby otrzymać pomoc usługową, musisz złożyć wniosek  w Ośrodku Pomocy Społecznej (może być zgłoszenie telefoniczne).
  • Pracownik socjalny przyjdzie na wywiad środowiskowy, ustali sytuację materialno – bytową, zdrowotną, określi potrzeby, omówi zakres i wymiar ewentualnych usług.
  • Zostanie przyznane świadczenie w formie usług.

Doradca socjalny