Upadłość konsumencka

Upadłość „konsumencka”

Może się zdarzyć, że odziedziczyłeś długi lub zaciągnąłeś pożyczki a odsetki od nich tak urosły, że nie jesteś już w stanie ich spłacić. Wpadłeś w spiralę zadłużenia. Nękają Cię komornicy lub windykatorzy, a Twój dług nadal rośnie. Możesz wówczas złożyć wniosek do sądu, który ogłosi Twoją upadłość a po zakończonym postępowaniu i ewentualnym wykonaniu planu spłaty  umorzy wszystkie pozostałe długi. 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej”: każda osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej), która utraciła zdolność spłaty swoich zobowiązań, a jej majątek nie wystarczy na spłatę długów.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej”: wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Pomoc w tym zakresie uzyskasz także w każdym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.   

Dla osób, które nie posługują się komputerem, wypełniony na specjalnym formularzu wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami można przynieść do sądu, do Biura Obsługi Klienta. Tam pracownik wprowadzi wniosek do systemu KRZ ale dalsze postępowanie będzie toczyło się elektronicznie. 

Opłata sądowa: wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie w kwocie 30 zł. 

Przebieg postępowania: Po ogłoszeniu upadłości Sąd wyznaczy syndyka, który dalej poprowadzi sprawę. Syndyk ustali Twój majątek (i część z niego sprzeda) oraz powiadomi o upadłości Twoich wierzycieli, których zaspokoi z uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości środków. Na ostatnim etapie postępowania syndyk ustali propozycję plan spłaty, który po zapoznaniu się z Twoją i wierzycieli na jego temat opinią, ustali sąd. Postępowanie będzie trwało około roku. Twój udział w nim będzie ograniczał się do udzielania syndykowi informacji i wydania dokumentów. 

Mieszkanie: Syndyk sprzeda Twoje mieszkanie, lub udziały w tym mieszkaniu jeśli jesteś jego współwłaścicielem. Jeśli nie masz innego lokalu w którym mógłbyś zamieszkać, sąd na Twój wniosek wydzieli kwotę potrzebną nawet na 2 lata wynajmu innego mieszkania a syndyk wypłaci ją na Twój rachunek z sumy uzyskanej ze sprzedaży Twojej nieruchomości.

Wynagrodzenie za prace: Jeśli pracujesz lub pobierasz rentę lub emeryturę z ZUS przez czas trwania postępowania upadłościowego z Twojego dochodu na rzecz masy upadłości będzie potrącane tyle samo ile było potrącane w wykonaniu zajęcia przez komornika.  Chociaż, w uzasadnionych przypadkach, będziesz mógł wnieść do sądu wniosek aby potrącano mniej. 

Czego nie sprzeda syndyk: syndyk nie sprzeda wyposażenia mieszkania (mebli, lodówki, pralki, telewizora, kuchenki, odkurzacza itd.). Nie sprzeda tez odzieży, pościeli, bielizny oraz  narzędzi służących Ci do pracy. Nie sprzeda też przedmiotów należących do Twojego dziecka (roweru, komputera, telefonu, zabawek itd)

Umorzenie zobowiązań: po wykonaniu przez Ciebie planu spłaty sąd umorzy Twoje długi które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Nie umorzy jednak zobowiązań alimentacyjnych, czy np. grzywien i obowiązków naprawienia szkody orzeczonych w prawomocnym wyroku karnym.

Doradca Prawny