Trauma

Trauma cz. 2

Co wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia traumy?

Wielu naukowców uważa, że największy wpływ na wystąpienie traumy w dorosłym życiu mają trudne doświadczenia z dzieciństwa. Urazy psychiczne, których doświadcza dziecko bardzo często w dorosłym życiu są przyczyną wystąpienia traumy. Dlatego też tak niezwykle ważne jest wsparcie dzieci i umożliwieniem im przepracowania urazów psychicznych. 

Jakie są najpowszechniejsze przyczyny wystąpienia traumy?

Przyczyny wystąpienia traumy są bardzo zróżnicowane. Zależą one bowiem najczęściej od wewnętrznych czynników danej osoby, jednak można wymienić kilka rodzajów traumy, które są najczęściej diagnozowane. Należą do nich: trauma po wypadku, rozstaniu, porodzie, udział w działaniach militarnych, bycie ofiarą gwałtu, napadu, przemocy fizycznej czy bycie świadkiem czyjejś śmierci. Niekiedy pojawia się także w sytuacji, gdy zagrożone jest nie nasze życie, a naszych bliskich.

Jak doświadczenie traumy wpływa na życie?

Przeżycie urazu psychicznego i w konsekwencji doświadczenie traumy jest niezwykle trudne. Na samym początku, najczęściej pod wpływem adrenaliny, bądź też uruchomienia mechanizmów obronnych, takich jak zaprzeczanie czy wyparcie, nie są odczuwane negatywne konsekwencje. Jednakże wraz z czasem, coraz bardziej wyczuwalny jest wpływ nieprzepracowanej traumy na komfort życia. Coraz częściej odczuwane jest wówczas: pogorszenie nastroju, napady lęku, obawa o życie swoje i osób bliskich, unikanie osób lub miejsc czy też problemy z zasypianiem. Co ważne, nieprzepracowana trauma wraz z czasem oprócz objawów wyżej wymienionych, może doprowadzić do poważniejszych schorzeń ,takich jak depresja czy schizofrenia. Dlatego też niezwykle istotne jest jak najwcześniejsze zgłoszenie się po pomoc i odpowiednie przepracowanie traumy wraz z traumatologiem lub psychoterapeutą.

Ilona Ambrożkiewicz

Psycholog