Niepełnosprawność

Stopnie niepełnosprawności

Za niepełnosprawną uznawana jest osoba, której sprawność fizyczna lub umysłowa jest trwale bądź okresowo ograniczona i uniemożliwia normalne funkcjonowanie zawodowe i społeczne. W zależności od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. 

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba ma naruszoną sprawność organizmu i w związku z tym obniżoną sprawność funkcjonowania, a jej zdolności wykonywania pracy są ograniczone w porównaniu do pracy osoby o pełnej sprawności fizyczno-ruchowej oraz psychicznej lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne (np.pompa insulinowa, aparat słuchowy, kula łokciowa).

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu: niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Orzeczenia wydawane są na czas określony lub bezterminowo. Wystąpienie naruszonej sprawności organizmu (utożsamianej z chorobą) nie gwarantuje, że otrzymasz orzeczenie.  Komisja oceni również zdolność do samodzielnego funkcjonowania i wymagany zakres wsparcia. 

Ewa Poniatowska - Kajuk

Doradca Socjalny