lekarz z założonymi rękami

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców, co się zmienia w 2023 r.

Podatek liniowy. W 2023 r. będzie wyższy limit składki, którą przedsiębiorcy na liniowym PIT, mogą odliczyć od przychodów lub zaliczyć do kosztów. Wyniesie on 10.200 zł, a więc 1.500 zł więcej niż obecnie (w 2022 r. – 8.700 zł). Nowy limit ogłosił minister finansów w obwieszczeniu z 12 grudnia 2022 r. (Monitor Polski poz. 1238). Zasadniczo liniowcy płacą składkę w wysokości 4,9 proc. Nalicza się ją od rzeczywistego dochodu. Przepisy pozwalają jednak odliczyć ją od dochodu, ale tylko do wysokości limitu. W praktyce liniowcy mogą: — odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od dochodu (art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT) lub — zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT). Dotyczy to  zarówno  zapłaconych  składek za przedsiębiorcę, jak i osoby z nim współpracujące (żona, mąż, dzieci itp.).

Podatek na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy na skali PIT będą płacili składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od swoich dochodów, tak jak w 2022 r. Przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną, nawet gdy osiągną stratę z działalności gospodarczej. Niestety w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych w dalszym ciągu składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od podatku. 

Przypomnijmy też, że jeśli dochód przedsiębiorcy na liniowym PIT lub skali PIT  nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę, to składkę liczy się jako 9 proc. tego minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. minimalna składka to 270,90 zł miesięcznie. W 2023 r. już dziś wiemy, że minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:

od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. — 3490 zł a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. — 3600 zł. To oznacza, że minimalna składka zdrowotna wyniesie:

— 314,10 zł – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

— 324 zł – w okresie od 1 lipca do końca 2023 r.

Ryczałt ewidencjonowany. Ryczałtowcy inaczej rozliczają ulgę zdrowotną. Zasadniczo wynosi ona 9 proc. podstawy, ale podstawa wymiaru składki zależy od:

— wysokości rocznych przychodów oraz 

–  przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Prezes GUS ogłosi to dopiero w styczniu 2023 , dlatego dopiero wtedy poznamy nowe limity.

Jeśli chodzi o limity rocznych przychodów, to są trzy: 

— do 60 tys. zł

— od 60 tys. zł do 300 tys. zł

— powyżej 300 tys. zł

Przypomnijmy, że w 2022 r. składki wynoszą: 

— 335,94 zł miesięcznie, jeżeli przychody roczne nie przekroczą 60 tys. zł,  

— 559,89 zł miesięcznie, jeżeli przychody roczne przekroczą 60 tys. zł   a nie przekroczą  300 tys. zł  

– oraz gdy  przekroczą 300 tys. zł rocznie — 1007,81 zł miesięcznie.

Doradca podatkowy