pieniądze

Rozpoczynasz działaność gospodarczą? Sprawdź czy możesz płacić preferencyjne składki na ZUS

Obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie.  

Obniżone składki a Ulga na start

Jeśli dopiero rozpoczynasz działalność, to zanim zaczniesz płacić obniżone składki przez 24 miesiące, możesz skorzystać z Ulgi na start, dzięki której płacisz tylko składkę zdrowotną przez 6 miesięcy.

Możesz płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli spełnisz łącznie dwa warunki:

  • nie prowadzisz lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności
  • nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Ten warunek dotyczy nie tylko pierwszego dnia działalności twojej firmy, ale całego 24-miesięcznego okresu korzystania z obniżonych składek na ZUS. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpoczniesz działalność na rzecz byłego pracodawcy, tracisz prawo do ustalania preferencyjnej podstawy i płacenia niższych składek.

Ważne! Z możliwości obniżenia składek na ZUS nie możesz skorzystać, jeżeli aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych:

  • prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
  • wykonywałeś działalność twórczą lub artystyczną
  • prowadziłeś działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • byłeś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
  • prowadziłeś publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie Prawa oświatowego.

Uwaga! Z obniżonych składek nie może skorzystać osoba z tobą współpracująca, między innymi członek rodziny lub osoba współpracująca na podstawie umowy.

Na czym polega obniżenie składek na ZUS

Nowe firmy jednoosobowe lub wspólnicy spółki cywilnej mogą przez pełne 24 miesiące kalendarzowe płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, liczone od obniżonej podstawy. Obniżona podstawa nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

W 2022 roku obniżona podstawa to 30% z 3.010 zł najniższego wynagrodzenia  czyli 903 zł.

Od 1 stycznia 2023 r będzie wynosiła 3.490, a od 1 lipca 2023 r – wyniesie 3.600 zł. Zatem preferencyjny ZUS będzie odpowiednio wynosił 1047 zł a od 01.07.2023 – 1080 zł 

Jeśli korzystasz z preferencyjnych składek i prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to nie opłacasz za siebie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Doradca Podatkowy