przemoc

Przemoc

Co to jest?

W najprostszym ujęciu przemoc to działanie (jednorazowe lub powtarzające się) naruszające prawa lub dobra osobiste (np. nietykalność cielesną, godność, prawo do szacunku). U ofiary te działania powodują cierpienie, narażają jej zdrowie i życie.  Działanie  te muszą zamierzone i świadome mające na celu podporządkowanie i kontrolowanie drugiej osoby. Osoba stosująca przemoc jest silniejsza, ma przewagę nad ofiarą. 

Rodzaje przemocy.

PRZEMOC FIZYCZNA

Sprawca bezpośrednio używa siły powodującej uszkodzenie ciała np. bicie, szarpanie, przytrzymywanie, policzkowanie, kopanie, wykręcanie rąk itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA

Sprawca świadomie swoim działaniem wpływa na ofiarę. Zaburza jej tok myślowy, postępowanie, sposób życia. Stosuje takie narzędzia jak np. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, krytykowanie, kontrolowanie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, ciągłe niepokojenie  itp. 

PRZEMOC SEKSUALNA

To wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych, np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych form współżycia seksualnego, gwałt, demonstrowanie zazdrości itp. 

PRZEMOC EKONOMICZNA

Ma na celu uzależnienie finansowe od sprawcy, np. ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy itp.,

ZANIEDBANIE

Naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Stosowana najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.

NIE ZGADZAJ SIĘ NA PRZEMOC! POMOCY SZUKAJ W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ LUB NA STRONIE: niebieskalinia.pl

Ewa Poniatowska - Kajuk

Doradca Socjalny