Problemy u dzieci

Przecież nigdy taki nie był – czyli skąd ten płacz, agresja czy też nieśmiałość u dzieci?

Często zdarza się, że rodzice przychodzą po pomoc do psychologa, ponieważ nie mogą sobie poradzić z trudnymi zachowaniami u dzieci. Nagle ich zachowanie się zmienia, zaczynają być albo agresywne, albo wycofane, czasem zdarza się, że zaczynaj się moczyć w nocy albo też budzić z płaczem. Jaka może być tego przyczyna? Przyjrzyjmy się potrzebom dzieci od samych narodzin. 

Potrzeby dziecka, po urodzeniu, wynikają w największej mierze z potrzeb fizjologicznych. „Świeża mama”, która słyszy płacz dziecka, najczęściej od razu idzie zaspokoić jego potrzebę. Dzięki takiej postawie, natychmiastowego zaspokajania potrzeby u dziecka, wytwarza się poczucie bezpieczeństwa. Dziecko czuje, że jest: ważne, kochane i może liczyć na pomoc rodzica. W kolejnych latach rozwojowych, na podstawie wcześniejszych doświadczeń kształtują się oczekiwania dziecka co do przyszłych zachowań rodzica. Jeśli zatem, wraz z upływem lat, sposób reakcji rodzica na zachowanie dziecka będzie sprzyjał wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa – wówczas powinny wytworzyć się pozytywne wzorce zachowań emocjonalnych. Natomiast w przypadku, gdy nastąpi niezgodność wcześniej wypracowanych wzorców z zachowaniem wówczas może powstać zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Przykładem takiego zachowania może być na przykład zbicie naczynia przez dziecko. Jeśli dziecko przestraszy się tym faktem a rodzic to zaobserwuje i przytuli, pocieszy (zgodność z wzorcem) wówczas nie zachwieje to poczuciem bezpieczeństwa dziecka. Natomiast jeśli w tej sytuacji dziecko spotka się z krzykiem i złością (brak zgodności ze wzorcem), wówczas zachwiane zostanie jego poczucie bezpieczeństwa. Zachowania, które nie są zgodne ze wzorcem i naruszają poczucie bezpieczeństwa najczęściej wywołują lęk i napięcie emocjonalne. Najczęściej dziecko, aby poradzić sobie z tymi nieprzyjemnymi uczuciami kieruje się w stronę: płaczu, agresji czy też bierności. Bardzo ważne zatem jest wsparcie dziecka na każdym etapie rozwoju i zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa. Jeśli jednak nie wiemy, jaka może być przyczyna występowania problemów w zachowaniu – warto udać się po wsparcie do psychologa, który bliżej przyjrzy się sytuacji i postara się pomóc.

Ilona Ambrożkiewicz

Doradca psychologiczny