Pomoc prawna

PRAWO UBOGICH –  Nieodpłatna Pomoc Prawna

Co to jest Prawo Ubogich: jest to umożliwienie dostępu do pomocy prawnej osobom niezamożnym. 

Pozaprocesowa pomoc prawna: świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych (wyjątkowo przez aplikantów) w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punktów tych jest ponad 1 500, w całym kraju. Są w każdym powiecie. Informacja o tych punktach dostępna jest w starostwach powiatowych, urzędach gmin i urzędach miast oraz na ich stronach internetowych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Nie obowiązuje rejonizacja. Zapisać można się za pośrednictwem strony https://zapisy-np.ms.gov.pl/ a w Warszawie także telefonicznie pod nr tel. 19115. 

W Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej profesjonalny prawnik udzieli porady prawnej, poinformuje o prawach i obowiązkach lub udzieli pomocy przy sporządzeniu pism takich jak pozew czy pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu. Porada prawna udzielana jest tylko w przypadku, gdy problem ma typowo prawny charakter.

Pomoc prawna obejmuje także nieodpłatną mediację która obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Uprawnionym do skorzystania z pomocy w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  jest każdy kto nie ma możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Także przedsiębiorca samozatrudniony, czyli taki który prowadzi  jednoosobową działalność gospodarczą jeśli nie zatrudnia innych osób. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Doradca prawny