pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Co to jest?

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program skierowany jest do osób doświadczających najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej – artykuły spożywcze przekazywane są bezpłatnie. 

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywa i owoce, mąkę,makaron, kasze, artykuły mleczne, mięsne a także cukier i olej.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej może skorzystać z działań towarzyszących.  Działania te organizowane będą w formie szkoleń  i warsztatów przekazujących wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania, zarządzania budżetem domowym oraz zapobieganiu marnotrawieniu żywności. 

Komu przysługuje?

W zasadzie osobom najuboższym. Aby otrzymać pomoc żywnościową dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 1707,02 zł netto, natomiast 1320 zł netto dla osoby w rodzinie. Są to kwoty  220% kryterium dochodowego obowiązującego obecnie w pomocy społecznej. 

Co zrobić aby uzyskać świadczenie?

Należy zgłosić się do miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych (w godzinach ich pracy) po uprzednim zweryfikowaniu sytuacji dochodowej. 

Gdzie?

Dystrybucja artykułów żywnościowa jest przeważnie realizowana przez organizacje partnerskie (np. stowarzyszenia).  Na terenie  Pragi Północ m.st.Warszawy  realizatorem jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. Środkowa 14 w poniedziałki, wtorki i soboty w godzinach 8-14).   

Doradca socjalny