Niepełnosprawność

Orzekanie o niepełnosprawności 

Co to jest niepełnosprawność?

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.Oznacza to, że wskutek choroby, wady wrodzonej lub uszkodzenia organizmu masz trudności w codziennym funkcjonowaniu i zaspokajaniu swoich potrzeb a twoja zdolność do pracy jest mocno ograniczona. Schorzenia kwalifikujące do orzeczenia:  Lista Schorzeń

Orzeczenie o niepełnosprawności?

Jeśli uważasz, że jesteś osobą niepełnosprawną, możesz uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  Orzeczenie jest formalnym potwierdzeniem, że jesteś osobą niepełnosprawną.   

Co zrobić aby uzyskać orzeczenie?

Należy złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia w Powiatowym/Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

  • Co daje orzeczenie?

Na podstawie orzeczenia możesz starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia.  Na przykład możesz: 

  • uzyskać odpowiednie zatrudnienie,
  • skorzystać z prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy,
  • uzyskać  zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, kartę parkingową,
  • dostać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • skorzystać z ulg podatkowych,  zniżek w komunikacji, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych i wiele innych. 
  • Pełne informacje możesz uzyskać w Zespołach ds.Orzekania o Niepełnosprawności lub np.na stronie: niepełnosprawni.pl
Ewa Poniatowska - Kajuk

Doradca Socjalny