Mieszkanie

Mieszkanie komunalne a mieszkanie socjalne.

 • Mieszkanie komunalne i socjalne to nieruchomości należące do gminy. Mieszkania komunalne przyznawane są osobom z niskimi lub przeciętnymi dochodami. Lokale socjalne zazwyczaj otrzymują osoby eksmitowane z poprzedniego miejsca zamieszkania. Standard i czynsz w lokalu socjalnym jest niższy. 
 • Prawo do mieszkania w takiej nieruchomości otrzymują osoby, które spełnią określone kryteria i podpiszą z gminą umowę najmu. Osoby zajmujące lokale komunalne korzystają z różnych ulg np. w obniżce czynszu.
 • Najczęściej stosowanymi kryteriami do otrzymania mieszkania z zasobów gminy są:
  próg dochodowy, który jest wyznaczany indywidualnie przez każdą gminę.  Często stanowi on 220 % najniższej emerytury (od III 2022r – 1338,44 zł brutto) w gospodarstwie jednoosobowym tj.2944,57 zł oraz 130% w gospodarstwie wieloosobowym tj.1739,98 zł na osobę. Należy jednak pamiętać, że przyznanie mieszkania jest uzależnione nie tylko od dochodu ale także od innych czynników. Każdy urząd gminy kieruje się własnymi wytycznymi. Każdą jednostkową sprawę należy zweryfikować w Urzędzie Gminy/Dzielnicy.
  brak posiadania praw do innego mieszkania  lub zbyt mały dotychczasowy metraż, 
  – złe obecne warunki mieszkaniowe, 
  – zazwyczaj zameldowanie w miejscowości, w której osoba ubiega się o mieszkanie.  
 • Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością składania. Wyjątkiem są m.in.: osoby niepełnosprawne, ofiary przemocy domowej, wychowankowie domów dziecka, mieszkańcy budynków do rozbiórki, osoby, które utraciły mieszkanie w wyniku pożaru  – oni mają pierwszeństwo. 

Doradca socjalny