przedsiębiorca

Jakie są różnice pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – porównaj zanim podejmiesz decyzję.

/aspekty prawno-organizacyjno-finansowe/ 

1. Różnica. Zakres formalności

Indywidualną działalność gospodarczą założysz szybko i przede wszystkim bez żadnych opłat. Wystarczy złożyć wniosek w urzędzie gminy, dokonując wpisu do CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Działalność gospodarczą możesz zarejestrować, nawet nie posiadając żadnych środków na początek lub możesz przed założeniem je pozyskać jako osoba bezrobotna z PUP, nawet nie posiadając wkładu własnego. Prowadząc działalność gospodarczą w formie JDG, nie musisz się martwić, z którego konta zapłacisz fakturę, możesz w miarę potrzeby korzystać ze środków na koncie firmowym, oczywiście zapłać najpierw naliczone podatki.

Rejestracja spółki z o.o. wymaga dużo więcej formalności. Spółka z o.o. musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego, należy sporządzić umowę spółki u notariusza lub skorzystać z gotowych rozwiązać, które daje  forma elektroniczna KRS24. Jest to sposób dużo tańszy i szybszy, ale ma inną wadę – umowa spółki zawiera wówczas tylko podstawowe elementy, które nie zawsze będą wystarczające. Przy zakładaniu spółki z o. o. konieczne jest ponadto wniesienie kapitału w wysokości co najmniej 5 tys. zł .Wiąże się to zatem ze znacznie wyższymi kosztami niż założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. jest oddzielnym bytem prawnym, nawet jeśli jesteś jej jedynym prezesem i głównym udziałowcem (właścicielem), nie możesz jej traktować jak własnej działalności. Każda złotówka, która do firmy wpływa, i która z firmy wychodzi, musi mieć pokrycie np. w fakturach, umowach. Nie możesz dowolnie wpłacać i wypłacać pieniędzy z konta firmy. Wiele decyzji musi być podjętych w formie uchwał. Również zmiany (np. dopisanie kodu PKD) wymagają wizyty w sądzie i zgłoszenia do KRSu.

2. Różnica. Odpowiedzialność za zobowiązania 

Przy  indywidualnej działalności gospodarczej musisz liczyć się  z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania firmowe. Przedsiębiorcy zakładają firmę aby zarabiać, ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. W razie czarnego scenariusza, gdy firma popadła w długi , odpowiadasz za nie całym swoim majątkiem, a jeśli nie masz rozdzielności majątkowej z małżonkiem… to cały majątek oddasz syndykowi. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych udziałów. Za zobowiązania budżetowe w niektórych sytuacjach możesz odpowiadać na równi ze spółką. Ale gdy zgłosisz wniosek o upadłość w terminie, możesz z kłopotów wyjść obronną ręką .

3. Różnica. Czy zawsze płacisz składki ZUS?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zazwyczaj przez pierwsze dwa lata mogą płacić preferencyjną składkę ZUS w wysokości około 1000 zł miesięcznie od 2023 r. Później jest to kwota dużo wyższa. Dla wielu małych firm jest to duże obciążenie, bo składka musi być opłacana niezależnie od tego, czy firma przynosi zyski, czy ma stratę. W spółce z o.o., w której jest przynajmniej dwóch wspólników, wspólnicy spółki nie zapłacą ani złotówki do ZUS. Członkowie zarządu są objęci od 2022 obowiązkową składką zdrowotną od  wynagrodzenia z tytułu powołania. Zatem ta różnica jest wybierana jako najczęstszy powód przesunięcia szali na korzyść założenia spółki z o.o.

4. Różnica. Jakie podatki dochodowe?

W działalności gospodarczej możesz wybrać pomiędzy kilkoma formami opodatkowania – podatkiem płaconym od dochodu wg skali podatkowej 12 i 32 % lub liniowo 19%, albo płaconym ryczałtem od przychodu (tu mamy dużo stawek w zależności od rodzaju działalności). Spółka z o.o. jako osoba prawna, płaci od swojego dochodu podatek CIT 19% lub 9% jeśli spełnia określone kryteria obrotu. Jeżeli będziesz wypłacał pieniądze ze spółki w formie dywidendy (19% podatku PIT), pojawi się podwójne opodatkowanie zysku spółki, co jest często podnoszone jako wada spółki z o.o. W tym miejscu można zastanowić się nad optymalizacją kosztową.

5. Różnica – Jaka forma prowadzenia rozliczeń księgowych ?

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej można prowadzić książkę przychodów i rozchodów (zasady ogólne lub podatek liniowy) oraz ewidencję przychodów gdy rozliczamy się w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. To przykłady rozwiązań księgowości uproszczonej, jednocześnie koszty prowadzenia w biurze księgowym są dalece niższe niż przy pełnej księgowości. Ceny są w widełkach 150- 400 zł netto. Prowadząc  spółkę z o.o. mamy obowiązek prowadzenia  pełnych ksiąg handlowych, a na koniec roku musimy sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans z rachunkiem wyników). Obłsuga księgowa  jest tu droższa. Ceny zaczynają się od 600 zł netto do kilku tysięcy złotych.

Doradca podatkowy