podatek dochodowy jdg

Jakie podatki dochodowe przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zakładając jednoosobową dzialalność gospodarczą można mieć do wyboru trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%) , według stawki liniowej (19%) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawek zależnych od rodzaju działaności gospodarczej. 

Skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych charakteryzuje się dwoma stawkami podatku zależnymi od wysokości dochodu. Są to 12% dla rocznych dochodów nie przekraczających 120 tys. zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Dodatkowo osoby, które wybrały tę formę opodatkowania, korzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie.   Zatem jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą i wie, że początkowe dochody nie będą wysokie, to warto rozważyć zasady ogólne jako formę opodatkowania. Do kwoty 30 tys. zł rocznego dochodu taki przedsiębiorca nie zapłaci żadnego podatku. Dodatkowo może skorzystać ze wspólnego rocznego rozliczenia z małżonkiem jeśli jego dochody okażą się bliskie dochodowi rocznemu 120 tys. zł lub wkroczą w opodatkowanie 32%. Skala podatkowa rekomendowana jest np. działalności  handlowej. Zakup towarów i materiałów do ich produkcji będzie w ich przypadku kosztem uzyskania przychodu, skutecznie obniżającym przychody przedsiębiorcy. Ale przedsiębiorcy z pozostałych branż mogą wziąć pod uwagę zasady ogólne, jeśli na początku działaności będą mieli wysokie koszty związane z inwestowaniem np. zakup ruchomości i urządzeń nieprzekraczających 10 tys. zł lub zakupem urządzeń, np. pojazdów samochodowych podlegających amortyzacji. Jednak Skala podatkowa nie jest dobrą opcją dla przedsiębiorców, których roczny dochód przekracza 120 tys. zł. To wiąże się z koniecznością zapłacenia aż 32-procentowego podatku od dochodów przekraczających podaną kwotę graniczną. Może się to zdarzyć przy skumulowaniu dochodów, gdy przedsiębiorca pracuje jeszcze na umowę o pracę lub zlecenie, o dzieło i założył  działalność gospodarczą, opodatkowując ją na zasadzie skali podatkowej. Wtedy przedsiębiorca musi się liczyć z ewentualną dopłatą podatku, wyliczoną w zeznaniu rocznym PIT 36.Następna forma opodatkowania, którą mogą rozważyć początkujący przedsiębiorcy, to podatek liniowy. W tym przypadku, podobnie jak przy skali podatkowej, podatek opłaca się od dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania. W podatku liniowym obowiązuje jednak jedna stawka podatkowa – 19 procent niezależnie od tego, jakie dochody przedsiębiorstwo osiąga. Minusem tej formy opodatkowania jest jednak brak kwoty wolnej od podatku i brak możliwości rozliczenia się z małżonkiem. Kolejną opcją opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany oparty na opodatkowaniu uzyskanego przychodu. W związku z nowelizacją przepisów dostęp do ryczałtu jest powszechniejszy dla przedsiębiorców. W zależności od rodzaju prowadzonej działaności, a w szczególności od PKWIU należy zastosować odpowiednią stawkę ryczałtu: 3%, 5,5 %, 8,5%, 12%, 14%, 15% , 17% itp. Np. w branży IT, zastosowanie mogą mieć aż trzy stawki – 8,5% 12% a nawet 15%. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej z ryczałtu są wykluczeni przedsiębiorcy, którzy będą świadczyć usługi dla pracodawcy, u którego byli zatrudnieni w obecnym lub poprzednim roku podatkowym, a zakres czynności w ramach ich działalności pokrywa się z umową o pracę. Z ryczałtu wykluczeni są przedsiębiorcy  którzy zamierzają handlować  częściami samochodowymi lub prowadzić kantor lub aptekę.

Doradca podatkowy