Czy koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaskoczyć?

Czy koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaskoczyć?

Przed rejestracją własnej firmy zasadne wydaje się sprawdzenie kosztów uruchomienia i prowadzenia wybranej działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności zależą z reguły od kilku czynników :

– od branży /np. budownictwo, informatyka, konsulting, handel itp./

– od rodzaju działalności : usługi czy produkcja 

– od wyboru formy prawnej prowadzenia działalności  np.: 

– jednoosobowa działalność lub spółka cywilna przedsiębiorców

 – spółki osobowe np. spółka jawna, komandytowa 

 – spółki kapitałowe /spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna/

– fundacje 

– od doświadczenia zawodowego i kompetencji założyciela firmy 

– od obciążeń związanych z podatkami, ZUS, kosztem prowadzenia księgowości (te wydatki będą  zależne od decyzji podjętych na etapie rejestrowania firmy)

Zacznijmy od pozycji kosztowych, określanych jako stałe koszty prowadzenia firmy, należą do nich:

– księgowość i sprawy kadrowe,

– ZUS za właściciela, czasem wspólnika, za pracowników wyliczony na podstawie listy płac

  • wynagrodzenia pracowników
  • koszt prowadzenia rachunku bankowego, koszt operacji bankowych 

– opłaty za wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej w tym, opłaty czynszowe, eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, koszt mediów: koszt zużycia  energii elektrycznej lub  gazu, wywóz śmieci  zużycia wody, odprowadzenie ścieków itp.

– usługi telekomunikacyjne  internetowe, informatyczne 

koszt utrzymania strony internetowej  

– koszt używania samochodów służbowych do celu działalności gospodarczej, np. koszt paliwa, przeglądów, napraw, ubezpieczenia OC i AC 

– opłaty licencyjne np. program do fakturowania, CRM i inne płatne programy lub aplikacje  w zależności od potrzeb biznesowych  przedsiębiorcy 

– opłaty związane z  pozyskaniem kapitału (raty kredytowe) lub  zakupem maszyn, urządzeń, pojazdów (raty leasingowe)

Drugi rodzaj pozycji kosztowych to koszty tzw. zmienne, które występują w zależności od wypracowanego przychodu/dochodu/zysku,  np. zobowiązania podatkowe.

Pozostałe wydatki związane mogą być np. z kosztami reklamy i marketingu, usługi kurierskie, transportowe, zakup materiałów  i surowców, środki czystości, koszt podróży służbowych (przejazdy  przeloty, hotele itp.). 

To tylko niektóre z kosztów wystepujących w firmach, zarówno w fazie początkowej jak i w fazach bieżącej działaności .

Rozszerzenie tematyki prawno-podatkowej dla przyszłych przedsiębiorców  w kolejnych artykułach autorki.

Małgorzata Kardas - Gołębiowska

Doradca podatkowy