Alimenty wysokość

Alimenty – wysokość

Wysokość alimentów zależy od (1) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz (2) zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Co to są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego: są to nie tylko potrzeby podstawowe, gwarantujące zaspokajanie bieżącego utrzymania dziecka, ale także te powyżej podstawowych ale jeśli są uzasadnione (np. korepetycje, rehabilitacja, hobby sprzyjające rozwojowi dziecka). Zobowiązany do alimentów nie będzie miał obowiązku pokrywania wydatków na nieusprawiedliwione potrzeby dziecka (kolejny rower, smartfon lub wysokie kieszonkowe), jak również wydatków na potrzeby innych osób niż uprawniony, np. matki dziecka (jeśli chciałaby się z tych alimentów chociaż w części utrzymywać). W każdej sprawie potrzeby uprawnionego są przez sąd oceniane indywidualnie, na podstawie uzyskanych od nas i pozwanego informacji oraz doświadczenia życiowego sądu.

Co to są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego: sąd przy ustalaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę nie to ile aktualnie zarabia lub deklaruje, że zarabia zobowiązany, ale to ile powinien zarabiać gdyby w pełni wykorzystywał swój potencjał. Czyli twierdzeń o braku ofert pracy lub bardzo niskich zarobkach (nawet wykazanych dokumentami) sąd może nie wziąć pod uwagę. Oceni stan zdrowia, posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Uwzględni także posiadany majątek (nieruchomości, samochody itd.). Sąd oceni także poziom życia rodziców tak, aby kwota ustalonych alimentów pozwalała na zapewnienie dziecku podobnego statusu. 

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka obciąża obydwoje rodziców, jednak może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego. Czyli matka, która na co dzień opiekuje się dzieckiem właśnie w ten sposób, przynajmniej w części, wypełnia swój obowiązek alimentacyjny. W praktyce oznacza to, że po ustaleniu kwoty potrzebnej na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb uprawnionego, sąd nakaże pozwanemu opłacać ją nie w całości ale też nie w połowie. Zazwyczaj po prostu w większej części. 

„500+” a alimenty: na wysokość alimentów nie wpływa świadczenie wychowawcze tzw. „500+”, świadczenia rodzinne czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jednak jeśli w ciągu ostatnich trzech lat zobowiązany, np. dokonał jakiejś darowizny (czym przecież zmniejszył swój majątek), zrzekł się zatrudnienia lub zmienił je na mniej zyskowne – nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustaleniu wysokości alimentów.  

Doradca prawny