Alimenty wysokość

ALIMENTY – ustanie obowiązku alimentacyjnego 

Do kiedy płacimy alimenty na dziecko: Rodzice obowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, ale tylko takie, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że  dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania lub wychowania. Rodzice mogą uchylić się od płacenia alimentów względem dziecka pełnoletniego, jeżeli ich płacenie połączone jest z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. 

Obowiązek alimentacyjny nie ustaje automatycznie w dacie osiągnięcia pełnoletności lub ukończenia szkoły. Dziecko musi mieć możliwość samodzielnego utrzymania się. Jeśli w wyroku sąd ustalił nasz obowiązek alimentacyjny, nie możemy tak po prostu przestać płacić, nawet jeśli wiemy, że dziecko już pracuje albo tego specjalnie nie czyni. Musimy uzyskać odpowiedni wyrok sądu.

Jak uzyskać uchylenie obowiązku alimentacyjnego: aby dostać wyrok, w którym sąd uchyli nasz obowiązek alimentacyjny, musimy we właściwym sądzie złożyć  pismo tzw. pozew (można to zrobić samodzielnie, bez pomocy prawnika), stawić się na rozprawie w wyznaczonym przez sąd terminie, podczas tej rozprawy przedstawić sądowi te informacje, które są dla sądu w tej sprawie istotne (sędzia o nie zapyta). 

Pozew o uchylenie alimentów powinien zawierać wszystkie elementy, które muszą być w piśmie procesowym. W internecie można bez problemu wzór takiego pozwu znaleźć. Nawet jeśli samodzielnie napisany pozew będzie napisany nieprawidłowo, sąd zobowiąże nas do uzupełnienia jego braków, wskazując co jeszcze należy podać. Wówczas należy te informacje sądowi koniecznie złożyć (podając znaną już wówczas sygnaturę akt sprawy). Każde pismo procesowe, w tym i pozew o uchylenie alimentów, należy podpisać. Do pozwu należy dołączyć jego odpis czyli drugi taki sam egzemplarz (sąd doręczy go drugiej stronie). 

Wysokość opłaty sądowej przy pozwie o uchylenie alimentów: Strona wnosząca o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nie jest zwolniona od opłaty sądowej. Jej wysokość zależy od Wartości Przedmiotu Sporu czyli kwoty rocznych alimentów. Opłata sądowa wynosi: 

  • Jeśli roczne alimenty wynoszą ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłata w kwocie 200 złotych;
  • Jeśli roczne alimenty wynoszą ponad 4000 złotych do 7500 złotych – oplata w kwocie 400 złotych;
  • Jeśli roczne alimenty wynoszą ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata w kwocie 500 złotych;
  • Jeśli roczne alimenty wynoszą ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata w kwocie 750 złotych;
  • Jeśli roczne alimenty wynoszą ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata w kwocie 1000 złotych.

Jeśli roczna kwota alimentów wynosi ponad 20 000 złotych (czyli miesięcznie ponad 1 666,66 zł)  pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości. 

Gdzie złożyć pozew o uchylenie alimentów: pozew (wraz z odpisem czyli drugim takim samym egzemplarzem) możemy złożyć osobiście (w biurze podawczym w budynku sądu) lub wysłać listem. Pozew wnosimy do właściwego sądu, czyli do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. 

Jeśli mimo powyższych wskazówek złożymy pozew do niewłaściwego sądu, sąd ten stwierdzi swoją niewłaściwość i przekaże sprawę sądowi właściwemu.  

Doradca prawny