Alimenty informacje ogólne

Alimenty – informacje ogólne

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża krewnych w linii prostej (czyli rodziców, dziadków ale także dzieci i wnuków) oraz rodzeństwo. 

Komu przysługują alimenty: Alimenty przysługują, o czym wszyscy wiemy, dzieciom czy byłemu małżonkowi ale także wnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom czy rodzeństwu. Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie się samodzielnie utrzymać. Pozostałe osoby są uprawnione do alimentów jeśli są w niedostatku.  

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności (np. dziadka) powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. ojca) albo gdy osoba ta nie jest w stanie płacić alimentów lub uzyskanie od niej alimentów jest niemożliwe, lub bardzo trudne. 

Jak uzyskać alimenty: aby dostać wyrok, w którym sąd nakaże zobowiązanemu do płacenia alimentów, należy napisać i złożyć we właściwym sądzie pismo – tzw. pozew (można to zrobić samodzielnie, bez pomocy prawnika), stawić się na rozprawie w wyznaczonym przez sąd terminie, podczas tej rozprawy przedstawić sądowi te informacje, które są dla sądu w tej sprawie istotne (sędzia o nie zapyta). Aby sąd nakazał płacić alimenty na dziecko, nie jest potrzebny rozwód rodziców. Wystarczy, że jeden z rodziców nie wykonuje swojego obowiązku dostarczania dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie,  środków na utrzymanie.

Pozew o alimenty powinien zawierać wszystkie elementy, które muszą być w piśmie procesowym. W internecie można bez problemu wzór takiego pozwu znaleźć. Nawet jeśli samodzielnie napisany pozew będzie napisany nieprawidłowo, sąd zobowiąże nas do uzupełnienia jego braków wskazując co jeszcze należy podać.  Wówczas należy te informacje sądowi, koniecznie złożyć (podając znaną już wówczas sygnaturę akt sprawy). Każde pismo procesowe w tym i pozew należy podpisać. Do pozwu należy dołączyć jego odpis, czyli drugi taki sam egzemplarz (sąd doręczy go drugiej stronie). 

Wysokość opłaty sądowej przy pozwie o alimenty: nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej!

Gdzie złożyć pozew o alimenty: pozew (wraz z odpisem czyli drugim takim samym egzemplarzem) możemy złożyć osobiście (w biurze podawczym w budynku sądu) lub wysłać listem. Pozew wnosimy do właściwego sądu, czyli do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Mamy wybór.

Jeśli mimo powyższych wskazówek złożymy pozew do niewłaściwego sądu, sąd ten stwierdzi swoją niewłaściwość i przekaże sprawę sądowi właściwemu.  

Doradca prawny