DOM ANTONIEGO – podsumowanie pierwszego półrocza 2021

DOM ANTONIEGO – punkt poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego dla osób w trudnej sytuacji – podsumowanie pierwszego półrocza 2021.

Pierwsze półrocze 2021 r. za nami, a więc najlepszy okres na dokonanie podsumowania działalności Domu Antoniego, który po remoncie trwającym od października 2020 r., uroczyście został otwarty 29 stycznia 2021 r., by wraz z początkiem lutego rozpocząć stacjonarne przyjęcia pierwszych potrzebujących. Od lutego, z miesiąca na miesiąc poradnictwo oferowane przez Dom Antoniego cieszy się coraz większym powodzeniem, mamy też już kilkudziesięciu (67) stałych beneficjentów, którym świadczona jest stała pomoc poradnicza. Zakres zagadnień, z którymi zgłaszają się do nas osoby potrzebujące jest bardzo szeroki, tak jak i różne są ich problemy życiowe. 

A teraz liczby z tych ostatnich 5 miesięcy działalności:

154 – tyle osób przyjęto w Domu Antoniego ( w tym m.in. 10 bezdomnych, 4 osoby, po odbytej karze więzienia, 7 obcokrajowców)

146 – ilość porad stacjonarnych udzielonych przez pracownika socjalnego

86   – ilość konsultacji psychologicznych,

22  – ilość konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego

5 – ilość konsultacji prawnych (w zakresie przekraczającym wiedzę pracownika socjalnego)

6 – ilość konsultacji prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej

170 – ilość porad telefonicznych udzielonych przez pracownika socjalnego 

104 – ilość wykonanych rozmów telefonicznych z instytucjami w sprawach naszych podopiecznych (Urzędy Dzielnic – 15, OPS, MOPS i noclegownie – 25, policja i prokuratura – 8, komornicy – 9, szkolni pedagodzy – 6, weterynarze – 9, poradnie katolickie, księża, teolodzy katoliccy –  34)

49 – ilość sporządzonych pism w imieniu podopiecznych (w tym 9 wniosków mieszkaniowych, 24 pisma sądowe, 16 pism do innych instytucji)

9 – ilość prowadzonych negocjacji rodzinnych przez pracownika socjalnego ( w tym 2 podpisane ugody w rodzinie)

Działania w Domu Antoniego wspierało w tym czasie 6 wolontariuszy.

Z pomocy udzielanej w Domu Antoniego najczęściej korzystały kobiety, bowiem stanowiły one 75% wszystkich naszych podopiecznych.

A skąd trafiali do Domu Antoniego potrzebujący? 

Najczęściej po prostu „z ulicy”, ale też kierowani byli przez OPS (7 osób), biuro poselskie praskiego Posła Pawła Lisieckiego (19 osób), a 16 osób znalazło informację o możliwości skorzystania z pomocy Domu Antoniego na fb naszej Fundacji Godnie Żyć.

Dom Antoniego finansowany jest częściowo ze środków jakie Fundacja Godnie Żyć otrzymała z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na rozwój instytucjonalny i misyjny, częściowo z organizowanych przez Fundację aukcji charytatywnych obrazów podarowanych przez artystów, zbiórek publicznych i darowizn, za które Darczyńcom serdecznie dziękujemy! Dzięki Centrum Praskie KONESER Fundacja Godnie Żyć prowadzi galerię Dom Ze Sztuką, która stała się centrum działań kulturalnych oraz organizacyjnych Fundacji, szczególnie dla aukcji charytatywnych na rzecz utrzymania Domu Antoniego.

Jeśli możesz, wesprzyj i Ty:

Fundacja Godnie Żyć

22 1240 6159 1111 0010 5849 8542

Tytułem: Dom Antoniego

Katarzyna Czajka