Kim jest przedsiębiorca? Czy każdy może zostać przedsiębiorcą?

ХТО ТАКИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ? ЧИ МОЖЕ КОЖЕН СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ?

Відповідно до Закону «Про підприємницьку діяльність» від 6 березня 2018 року (стаття 2), початок, здійснення та припинення підприємницької діяльності є вільними для всіх – на рівних умовах.  З іншого боку (стаття 9) – йдеться про те, що підприємець провадить господарську діяльність відповідно до принципів добросовісної конкуренції, поваги до належних звичаїв і законних інтересів інших підприємців і споживачів, а також дотримання та захисту людини і свобод людини.

Підприємницьку діяльність може розпочати особа, яка має повну дієздатність, тобто старше 18 років – адже лише тоді вона несе повну відповідальність за свої дії та має повну дієздатність при прийнятті рішень.

Діяльність, яка неврегульована та не потребує певних повноважень, дозволів та ліцензій, може розпочати будь-яка зацікавлена особа.

Регульована діяльність вимагає виконання додаткових умов, визначених для кожної діяльності. Потрібна, наприклад, конкретна згода влади або ліцензія, відповідна освіта, майнове забезпечення або вибір місця для ведення конкретного виду діяльності.  

Також слід звернути особливу увагу на вибір відповідної організаційно-правової формизалежно від виду бізнесу. Більшість одноосібних підприємців або цивільних товариств зареєстровані в Центральній службі реєстрації та інформації про господарську діяльність (CEIDG), але деякі види діяльності повинні здійснюватися у формі компаній юридичних осіб і бути зареєстровані в Національному судовому реєстрі (KRS), наприклад, фонди, асоціації, компанії банківського сектору, страхові компанії тощо.

Хто не може заснувати фірму? Підприємницьку діяльність не можуть здійснювати неповнолітні, посадові особи та особи, яким законом заборонено займатися підприємницькою діяльністю. 

Часте питання, чи можна відкрити власний бізнес, будучи на повній зайнятості? Звичайно, ви можете створити фірму, працюючи на повний робочий день – якщо, звичайно, договір, підписаний з роботодавцем, це не виключає і немає ризику, наприклад, ведення конкурентної діяльності

Чи може пенсіонер відкрити або продовжити власну справу?? Вихід на пенсію не означає, що ви повинні закрити свій бізнес, більше того, ви можете відкрити новий бізнес після виходу на пенсію, не втрачаючи права на отримання пенсії. 

Чи може фермер розпочати бізнес??  Так, фермер також може відкрити несільськогосподарський бізнес, не відмовляючись від страхування в KRUS. Однак умовою є ведення сільськогосподарської діяльності та страхування KRUS на повний робочий день протягом щонайменше 3 років. 

Чи можуть іноземці створити бізнес в Польщі?  Іноземці можуть відкрити бізнес у Польщі на тих же умовах, що й польські підприємці, за певних умов. Вони є громадянами країни-члена ЄС або Європейської економічної зони. Якщо вони є громадянами іншої країни, вони повинні мати один із таких документів: дозвіл на постійне проживання, документ довготермінового резидента Європейського Союзу або дозвіл на тимчасове проживання.

Як бути з людьми, які хочуть заснувати бізнес в Польщі та мають статус біженця, додатковий захист, дозвіл на проживання з гуманітарних причин або дозвіл на толероване перебування чи дійсну Карту поляка. Звичайно, вони можуть створити бізнес у Польщі. Однак, якщо жодна з умов, перерахованих вище, не виконується, вони можуть вести діяльність в Польщі лише у формі командитного товариства, командитно-акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства.

Господарська діяльність осіб українського походження в Польщі? Тут польська держава запровадила законодавчі спрощення. Одне з них полягає в тому, що українці можуть вести господарську діяльність на тих же умовах, що й поляки. Це стосується як приватних підприємців, так і товариств. Наразі для цього потрібен лише номер PESEL. Громадяни України можуть подати заяву на отримання PESEL у будь-якій гміні. Для цього знадобиться документ із фото, а у виняткових випадках – достатньо заяви на ім’я чиновника.

Але повернемося до запитання, поставленого на початку. Які риси характеру полегшують відкриття та ведення власного бізнесу?

Найважливіші риси, які можна спостерігати у підприємливих людей, включають:ініціативність та креативність, винахідливість, впевненість у собі, наполегливість у досягненні мети, самодисципліна, організаторські здібності, лідерські здібності, здатність приймати рішення та сильна потреба в досягненні успіху, послідовність дій.

Якщо у вас є зазначені вище риси підприємця, у вас є ключ до майбутнього успіху.

Детальний розгляд юридичної та податкової тематики для майбутніх підприємців у наступних статтях автора. 

Małgorzata Kardas - Gołębiowska

Податковий радник