Doradca zawodowy

Schemat rozmowy doradczej czyli czego możemy spodziewać się po spotkaniu z doradcą zawodowym?

Czym zajmuje się doradca i kto powinien skorzystać z jego porad?

Dzisiejszy doradca zawodowy jest trochę jak coach , który w zależności od etapu , na którym znajduje się klient ma za zadanie pomóc  mu w wyborze odpowiedniej  pracy, kariery, rozwoju zawodowego ale też i drogi edukacyjnej. Bardzo istotne jest, aby osoba korzystająca z usług doradcy miała świadomość, że nie jest to specjalista, który da mu konkretną odpowiedź na pytanie jaki zawód powinien wykonywać czy jaką szkołę ukończyć. Doradca ma za zadanie pomóc klientowi , naprowadzić go tak aby sam był w stanie zwerbalizować swoje potrzeby, możliwości i chęci. Porady doradcy bardzo potrzebne są młodzieży w wieku szkoły podstawowej ( 11 lat i więcej ), średniej jak i osobom dorosłym, które np. chcą się przebranżowić, powrócić na rynek pracy po przerwie lub zupełnie nie wiedzą jak dalej pokierować swoją aktywność zawodową. Doradca powinien mieć szeroką i aktualną wiedzę dotyczącą rynku pracy, dostępnych możliwości edukacyjnych , to wiedza interdyscyplinarna i rozległa. W zależności od wieku klienta ważna jest orientacja zawodowa – wiedza o zawodach to istotny element wprowadzenia najmłodszych w świat pracy dorosłych.

Jak wyglądają etapy pracy doradcy z klientem? 

Pierwszą podstawową zasadą jest indywidualne podejście do każdego klienta ,na tej podstawie z każdą osobą konsultacja może mieć trochę inny schemat. Niezależnie od tego uniwersalne etapy takiego spotkania to:

  • nawiązanie wzajemnej relacji
  • ustalenie problemu i powodów szukania pomocy – przeprowadzenie wywiadu doradczego 
  • określenie warunków pomagania , wskazanie kroków do nawiązania współpracy, uświadomienie klientowi jego odpowiedzialności za udział w procesie
  • budowanie i pogłębianie relacji
  • analiza problemu, formułowanie celów, planowanie działań IPD, uczenie nowych umiejętności
  • rozważanie alternatywnych rozwiązań, wprowadzanie praktyczne nowych umiejętności, próba określenia swoich uczuć
  • planowanie – rozwinięcie planu IPD, redukcja przykrych uczuć, włączenie nowych umiejętności w celu zmiany
  • zakończenie procesu, ocena wyników, zakończenie relacji

Doradca zawodowy