500 seniorów otrzymuje Karty Dobra  za pośrednictwem Fundacji Godnie Żyć

Program „Karta dobra” obejmuje pomocą najbardziej potrzebujące osoby starsze.
W jego ramach seniorzy otrzymują kartę, którą mogą płacić za zakupy w sklepach Biedronka – dzięki temu mogą lepiej się odżywiać. W obecnej edycji programu bierze udział 38 organizacji, w tym również nasza Fundacja Godnie Żyć dzięki czemu aż 500 seniorów głównie z Warszawskiej Pragi dostało wsparcie. Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki.

To już trzecia edycja programu „Karta dobra”, w której osoby starsze z różnych miejsc Polski otrzymują kartę na zakupy do sklepów sieci Biedronka. Dzięki niej mogą samodzielnie decydować, których produktów w danej chwili potrzebują najbardziej, zachowując przy tym poczucie sprawczości. Karta dobra jest doładowywana określoną kwotą przez 10 następujących po sobie miesięcy. Co ważne, po raz kolejny wzrosła wartość karty – wynosi obecnie 185 złotych. Karta stanowi znaczące odciążenie budżetu seniorów i pozwala im lepiej się odżywiać. Kwalifikacją do projektu zajmowały się organizacje partnerskie Fundacji Biedronki, których listę można znaleźć na stronie.

Karta Dobra wspiera najuboższych Seniorów

Program „Karta dobra” skierowany jest do seniorów w trudnej sytuacji materialnej i z roku na rok obejmuje coraz większą liczbę osób. W edycji 2023/2024 pomoc otrzymało aż 5000 uczestników projektu – dwa razy więcej niż rok wcześniej. Już po raz drugi, patronat medialny nad programem objął „Głos Seniora”.

O Fundacji Godnie Żyć

Nasza Fundacja od czasu powstania w 2014 r., prowadzi działania społeczne na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym oraz świadcząc pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej ze środków własnych, pochodzących z działań charytatywnych lub ze zbiorek publicznych, zbiórek ogłaszanych na fb Fundacji, a także uzyskanych dotacji. Prowadzimy od jesieni 2020 r. na warszawskiej Pradze Północ, stacjonarny „Dom Antoniego – punkt poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego dla osób w trudnej sytuacji życiowej”, w którym porady świadczone są nieodpłatnie, w którym udzielono porad blisko 3000 osób.  Od 2022 r. Fundacja Godnie Żyć stała się partnerem Fundacji Biedronki w programie „Karta dobra”, dysponując w edycji 2022/2023 – 300 kartami, a w edycji 2023/24 – 500 kartami dla najbardziej potrzebujących.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy kartowe. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja współpracuje również z Kołami Gospodyń Wiejskich i wspólnie z nimi prowadzi program „Danie Wspólnych Chwil”, w którym samotni seniorzy z terenów wiejskich zapraszani są na posiłki przy wspólnym stole. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii, a obecnie realizuje programy dla uchodźców z Ukrainy. Od 2020 roku Fundacja przeznaczyła na programy społeczne ok. 150 mln złotych (status na wrzesień 2023).

Kontakt do Fundacji Godnie Żyć:

kontakt@funacjagodniezyc.pl

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki

media@fundacjabiedronki.pl

Katarzyna Czajka