Charakterystyka rynku pracy

Характеристика сучасного ринку праці в Польщі

Що розуміється під ринком праці і які фактори на нього впливають?

Ринок праці – це всі процеси, пов’язані з працевлаштуванням і звільненням працівників, це ряд факторів, що впливають на попит і пропозицію роботи, умови зайнятості та рівень заробітної плати. Ринок праці також включає інститути, які впливають на його формування. Ринок праці має економічний, соціальний і політичний виміри. Ринок праці можна розділити на відкритий і прихований, а також на світовий, національний, регіональний і місцевий. Кожен з них взаємно проникає і впливає один на одного. Питання, які мають вплив на ринок праці, включають демографічні чинники, систему виплат, освіту та кваліфікацію людських ресурсів, бажання працевлаштуватися, мобільність, очікування працівників і роботодавців, вартість робочої сили та її продуктивність, попит на товари та послуги, кількість робочих місць, розвиток нових технологій, роботизація праці, політична ситуація в країні та господарствах світу або інші фактори раптового характеру.

Як зараз виглядає польський ринок праці?

Ринок праці в Польщі зараз зазнає досить динамічних змін, на які впливає багато зовнішніх факторів. Досі у нас був дуже низький рівень безробіття, а роботодавцям не вистачало робітників – говорили про так званий ринок працівника, який диктує умови і вибирає зручну роботу. На жаль, спочатку пандемія 2020 року, а потім збройна криза в Європі та енергетична криза призвели до величезних змін. Зростання витрат на зайнятість і енергію стало впливати на необхідність скорочення робочих місць підприємцями, частина з них взагалі розорилася. Змінюється попит і пропозиція, зростає інфляція.

Що це може означати для потенційного працівника?

Для людей, які шукають роботу, це сигнал намагатися вибирати мудро, щоб знайти роботу не тільки добре оплачувану, але, перш за все, по можливості стабільну, в галузі, де все ще є попит на працівника . Суб’єктивно я підозрюю, що незабаром може відбутися поступове зростання безробіття і повернення до ментальних змін у сприйнятті праці як самоцінності. Це також необхідність усвідомленого вибору шляху освіти і визначення професійних вподобань.

кар'єрний радник